VIZSGÁK

Elméleti vizsga

 A 2004 – ben bevezetett vizsgaelőírás értelmében a megszerezhető vezetői engedélyek elméleti vizsgájának túlnyomó többségét, számítógépen kell végrehajtani. Ebben az értelemben, a leggyakoribb kategóriában, a “B” személygépkocsi és kisteherautó kategóriában is így van ez. A kijelölt vizsgaközpontokban a “B” kategória vizsgán, adataink ellenőrzése után (személyi igazolvány (érvényes), vezetői engedély) a számítógép által véletlenszerűen összeállított 55 kérdésre kell helyes választ adni. Mindegyik kérdésre jó választ adva 75 pontot érhetünk el. Ez úgy tevődik össze, hogy 45 db 1 pontos és 10 db 3 pontos kérdés van. A hibátlan megoldás elég nehéz (tanulással nem elérhetetlen!  Ezért a vizsgaszabályzat, hibázásra is ad lehetőséget, egészen pontosan 10 hibapontig. Ez annyit jelent, hogy 65 pont elérésekor a program még a vizsgázók által nagyon várt “megfelelt” feliratot tünteti fel. Aki pedig 64 pontot ér el, ” nem felelt meg “ feliratot lát és őt várja a pótvizsga, amelyre az autósiskola iskolavezetőjénél lehet jelentkezni a pótvizsgadíj befizetésével (4.600,- Ft). Ne legyen rá senkinek szüksége, de az előírások szerint az elméleti vizsga számtalanszor ismételhető, mindaddig, míg nem lesz sikeres.

FIGYELEM! FIGYELEM!

Az első sikeres vizsgától számított két éven belül be kell fejeznünk a tanfolyamot, tehát a jogosítványt meg kell szereznünk.

 

 Felkészülés a forgalmi vizsgára

Az oktatásban az a cél, hogy a leendő járművezető a gépjármű biztonságos kezelése mellett a szabályokat betartva illeszkedjen be a forgalomba. Természetesen a fő cél az egész oktatás során, a majdani önálló vezetés. Ennek a célnak az eléréséhez, a mai előírások szerint a jogosítvány megszerzése forgalmi vizsga köteles. A forgalmi vizsgán előre meghatározott, az oktatók által ismert vizsgaútvonalakat kell bejárni. A vizsgaútvonalak alatt csak kezdő és az érkező helyet kell érteni, ezért a gyakorlás alatt sokkal több helyszínt ismerünk meg, mint amennyi a vizsgán lehetséges. Ezáltal tapasztalatot, rutint szerzünk, amit majd a későbbiekben jól tudunk alkalmazni. A “B”-kategóriás  képzésben a forgalmi vizsga előtt 29 órát kell minimum vezetni, a 30. órában mehetünk először vizsgázni. A főoktatás óraszámán belül, városi vezetésen kívül 4 órát országúti vezetés formájában kell gyakorolnunk. A kijelölt vizsgaútvonalak között van olyan is, amelyik tartalmaz országúti vezetést is! Ezen felül 2 óra éjszakai vezetés is kötelező. Vannak olyan iskolák, ahol az országúti és az éjszakai vezetésért pótdíjat számolnak fel!

 

Forgalmi vizsga

 A forgalmi vizsga a vezetői engedély megszerzésének utolsó és egyben legnehezebb vizsgája.                            

 Miért a legnehezebb? Mert az elméleti vizsga adott, számos kérdésből áll. Ezzel szemben a gyakorlati vizsgán a pillanatnyi közlekedési helyzetet kell megoldani. Élt egy görög bölcs, aki ezt mondta: “… nem lehet kétszer ugyanabba a folyamba lépni.” (Hérakleitosz). Ezt a közlekedésre szabadon átültetve azt jelenti, hogy kétszer nem lehet ugyanazon az úton végighaladni. Minden egyes alkalommal mások lesznek a közlekedési partnerek, más lesz az ideg állapotunk, más az időjárás, stb., és ez fokozottan igaz a forgalmi vizsgára. Minden egyes forgalmi vizsga helyen vannak “vizsga útvonalak”, amelyek közül egyet teljesíteni kell a vizsgázónak. Ezeket az útvonalakat 10 – szer 100 – szór 1000 – szer végigjárhatjuk a tanulás során az oktatóval, de amikor “magunkra maradunk” a vizsgán akkor a pillanatnyi közlekedési helyzeteket kell megoldanunk. A sikeres vizsgák legnagyobb hátráltatója az idegesség, a vizsgától való félelem. Ezen rossz emberi tulajdonságok leküzdése a legnehezebb feladat. A vizsga során az oktató és a vizsgabiztos tehet a legtöbbet a leküzdésük érdekében. A vizsga a személyes adatok ellenőrzésével kezdődik, tehát okvetlenül nálunk legyen a személyi igazolvány, és ha van vezetői engedély. Ezeken felül az esetleges korlátozások és tárgyi feltételek előírásait is figyelembe kell, hogy vegyük. (pl. “szemüveggel vezethet” beírásnál szemüveg és tartalék szemüveg is nálunk kell, hogy legyen). Az adatellenőrzés után jöhet az elindulás előtti kötelező ellenőrizendő feladatok végrehajtása. Az elindulás előtti ellenőrzéseket végre kell hajtani. (csak emlékeztető: gumiabroncs, világító-, fényjelző berendezések, fék, kormány, rendszám). Az előbb említett feladatok végrehajtása, forgalmi vizsgalap kihúzása és a vizsgabiztos feladat ismertetése után kezdődhet el a vizsga vezetési része. Elindulás után, egészen lassú menetnél fékpróbát kell, tartanunk még mielőtt ki mennénk a forgalomba. A forgalmi vizsgán 1 parkolási és egy megfordulási manővert kell végrehajtani (7 feladatból) a kijelölt vizsgaútvonalon.

 Ha most is sikeresen vizsgázunk, akkor elmondhatjuk magunkról, hogy vezetői engedéllyel rendelkezünk!

Sajnos, ezt a vizsgát a többiekkel ellentétben legfeljebb csak öt alkalommal ismételhetjük. Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után elmehetünk PÁV – ra,(Pályaalkalmassági Vizsgálat) ahol megnézik az alkalmasságunkat a közlekedés és a járműkezelés tekintetében. A sikeres PÁV után annyiszor vizsgázunk, ahányszor akarunk az időnkön belül.