A – TANULÓITÁJÉKOZTATÓ

„A” kategória

                                                         2024.01.20 tól

                                       KATONA  RICHÁRD AUTÓSISKOLA

Képzőszerv adatai:                                         

Tulajdonos: Katona  Richárd egyéni vállalkozó

székhelye:4150Püspökladány Petri Pál utca 24 .

 Adószáma: 67959891-1-29

nyilvántartási szám:51006956

email címe:katonaricardo90@gmail.com

 web:katonarichardautosiskola.hu

 Iskolavezető:Katona László , tel.száma 06/20/3450651

 email cím: katonalaszlo57090706@gmail.com

Ügyfélfogadó Iroda címe: 4150Püspökladány Petri Pál utca 24 sz. telefon  : 06/20/5559702 Ügyfélfogadás: Hétfő-csütörtök-ig  8-10-óráig.Péntek,szombat, vasárnap zárva.

Képzési engedély száma: KGHF/12482/2021-ITM                                            

 A  képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium. Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály. 1138 Budapest, Váci út 188.

Felügyeleti szerv:

Név: Építési és Közlekedési Minisztérium

Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

Postacím: 1358 Budapest, Pf. 14.

E-mail: info@ekm.gov.hu

A képzés felügyeletét a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Hajdú-Bihar Váregyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály látja el Debrecenben: Széchenyi út 46/b. Tel: 52/502-103, 52/502-104                                 

                                                            „A” kategória

 

  1. december 31-éig: „A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 cm3 hengerűrtartalommal és legalább 40 kW motorteljesítménnyel.
  2. január 1-jétől: „A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 cm3 hengerűrtartalommal (amennyiben elektromos motorral van felszerelve, teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,25 kW/kg), legalább 180 kg terheletlen tömeggel és legalább 50 kW motorteljesítménnyel.

         A 24/2005 (IV.21) GKM rendelet 2. sz. Melléklete alapján összeállítva

 

A tanfolyamra felvétel módja: személyesen, telefonon vagy e-mailen történő jelentkezés.

 A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

 Életkorok a különböző kategóriákhoz:

Kategória

Kategória
részlete

Életkor
tanfolyami
jelentkezésre

A

 

23 és fél éves kortól

A

A korl. vagy A2 megszerzését követő 2 éven belül

23 és fél éves kortól

A

A korl. vagy A2 megszerzését követő 2 éven túl

20. életévét betöltötte

A

A1 megszerzését követő 2 éven belül

23 és fél éves kortól

A

A1 megszerzését követő 2 éven túl

24. életévét betöltötte

Alapfokú iskolai végzettségről nyilatkozik, hogy elvégezte és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának átadta (Amennyiben a bizonyítványát a tanuló nem bocsájtja az autósiskola rendelkezésére, úgy azt legkésőbb a KRESZ vizsga időpontjáig a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont részére Debrecen Széchenyi utca 36/B.

 Felnőttképzési Szerződés megkötése

 Valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam és vizsgaügyintézés során.

  1. csoportú egészségi alkalmassági vélemény (Már meglévő és érvényes „A1” vagy „A2” vagy „B” kategória estén nem szükséges)

Ha van vezetői engedélye más kategóriából, annak fénymásolatát. (Az elméleti és gyakorlati vizsgákon érvényes személyi igazolványt és a már meglévő vezetői engedélyt be kell mutatni!

PÁV szükséges gépjárművezetői gyakorlatból a 2 éven belüli, azonos kategóriában 5. sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez minden kategóriából. Vagy 2 év eltelt az utolsó sikertelen 5. forgalmi vizsga után.

 Vizsgára bocsátás feltétele: aki a tanfolyamot elvégezte, tanfolyami díjat befizette; a korhatári feltételeknek megfelel és a szükséges vizsgadíjat befizette.

 Jogosítvány kiállításának feltétele: sikeres gyakorlati vizsga; a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból sikeres vizsgát tegyen és az erről szóló dokumentumot az Okmányirodánál  vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

A tanfolyam elméleti és gyakorlati részből áll:

Elmélet tantárgyak a különböző kategóriák esetében:Gyakorlati oktatás óraszámai a különböző kategóriák esetében

Kategória

Kategória
részlete

Életkor
tanfolyami
jelentkezésre

Elméleti
Óraszám

Vezetési
Óraszám

Gyakorlati
Óraszám /

Vizsga óra

Kötelező
km

A

 

23 és fél éves kortól

22

26 / 1

390

A

A korl. vagy A2 megszerzését követő 2 éven belül

23 és fél éves kortól

 

12 / 1

180

A

A korl. vagy A2 megszerzését követő 2 éven túl

20. életévét betöltötte

3

8 / 1

120

A

A1 megszerzését követő 2 éven belül

23 és fél éves kortól

 

16 / 1

240

A

A1 megszerzését követő 2 éven túl

24. életévét betöltötte

3

10 / 1

150

 

Lehetőség van az elméleti tananyagot az E-Titán Elektronikus Oktató Rendszer E-learning tananyagán keresztül elsajátítani.

Minden oktatási óra 1 X 45 perc tanórát tartalmaz. Az elméleti órák kezdése tanfolyamonként eltérő. Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet, az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

Életkor tanfolyami jelentkezésre: 23 és fél éves kortól

Elméleti óraszám: 22 óra

Gyakorlati óraszám/vizsga: 26 óra/1óra

Kötelező km: 390 km

A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során a meghatározott minimum órát levezesse illetve a szükséges km-t is teljesítse. A gyakorlati vezetésnél a vizsgakövetelményekhez való felkészüléshez pótórák vehetők, melyek ára azonos az alapórák vezetési díjával. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.

 A tanuló motorkerékpár típusa:UGF 963 rendszámú Honda CBF 600

 

Az „A” kategóriában a tanuló a gyakorlati vezetésre és a vizsgára a saját jármű használata is megengedett, ha megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek. Ebben az esetben a tanuló a gyakorlati vezetésen és a vizsgán saját felelősségére vesz részt.

A tanulónak a gyakorlati vezetésen és a vizsgán is az öltözéke a bukósisak, protektoros nadrág, protektoros kabát, kesztyű, magas szárú cipő vagy csizma.

 Tanfolyami és vizsgadíjak:

Elméleti kresz oktatás díja: 50 000 Ft
Gyakorlati oktatás óradíja: 8 500 Ft
Gyakorlati oktatás pótórájának díja: 8 500 Ft

Járműkezelési vizsgadíj: 9.000 Ft
Elméleti KRESZ vizsgadíja: 10.500 Ft
Forgalmi vizsga díja: 24.000 Ft

Pályahasználati díj : 10.000,-ft vizsgánként.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga díját (18.000,- Ft) a Magyar Vöröskereszt Hajdu Bihar Vármegye Szervezeténél kell befizetni a tanulónak.

A díjak befizetése személyesen az ügyfélfogadó irodánkban történhet.

 Mentességek: Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik és erről szóló okiratot bemutatja az Okmányirodánál .

 A tanuló áthelyezése: a tanulónak joga van tanulmányait más képzőszervnél folytatni.A tanulóáthelyezés tényét az elbocsátó képző szerv a vizsgaközpont informatikai

rendszerébe berögzíti és egyedi azonosítóval ellátott igazolást állít ki.

 A tanuló áthelyezéséhez szükséges képzési igazolást a tanuló kérésére 3 munkanapon belül

a képző szerv köteles kiállítani,

 Elméleti oktatás helye: 4150Püspökladány Zrínyi utca 2

 Képzés felügyeletét ellátó szerv:A képzés felügyeletét a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Hajdú-Bihar Vármegyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály látja el Debrecenben: Széchenyi út 46/b. Tel: 52/502-103, 52/502-104                         

 A vizsgázó jogai és kötelességei:

A vizsgázónak a vizsgákon pontosan, az előírt okmányok birtokában kell megjelennie. Az elméleti vizsgák esetén a vizsgabiztos tájékoztatásának megkezdése után érkező vizsgázó a vizsgán nem vehet részt. Valamint a forgalmi vizsgára késve érkező vizsgázó sem vehet részt a vizsgán.

A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások: A vizsgázónak a vezetői engedély ügyintézése előtt be kell mutatnia a sikeres közúti elsősegély vizsgáról szóló igazolást az Okmányirodában (Kormányablakban), amennyiben nem rendelkezik már meglévő vezetői engedéllyel. A sikeres gyakorlati vizsga után 3 munkanap elteltével a lakóhelyéhez közeli okmányirodában vagy Kormányablakban kérheti a vezetői engedély elkészítését a következő okmányok bemutatásával:

Személyi igazolvány,

Lakcímkártya,

 Orvosi alkalmassági igazolás,

 A sikeres vizsgáról a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet elektronikus úton továbbít az Okmányiroda részére

Elsősegély vizsgáról szóló igazolás

Külföldi állampolgár esetén szükséges egy 3 hónapnál nem régebbi tartózkodási engedély.