Statisztika

   VV Hogyan segíthetnek eligazodni az „ÁKÓ”, „VSM” és „KK” mutatószámok?

Az Általános Képzési Óraszám (ÁKÓ) azt mutatja meg, hogy a kötelezően előírt minimális óraszámhoz képest (személygépkocsi 29 óra), százalékosan mennyi óra kellett a sikeres forgalmi vizsgához. Minél közelebb van az érték a 100 %-hoz, annál kevesebb pótórára volt szükségük a tanulóknak az adott iskolánál.

Számítási képlet: Ha 30 óra = 100%, akkor 10% = 3 óra

Ha a táblázatban 150% szerepel, az azt jelenti, hogy 30 óra + 15 óra kellett átlagosan a sikerhez.

Pótórákra számítani kell – a képzőszerv árképzésére viszont érdemes odafigyelni. Ha egy képzőszerv a pótórákat drágábban adja, az árulkodó jel lehet. (a trükk: a tanulókat olcsó árral becsalogatják, majd sok-sok rájuk lőcsölt pótórával lekaszálják)

A Vizsga Sikerességi Mutató (VSM) azt mutatja meg, hogy a képzőszerv összes vizsgaeseményéből (benne az alapvizsgák és a pótvizsgák is) mennyi lett sikeres. Ha a „B” forgalmi vizsgánál 85 % szerepel, az azt jelenti, hogy száz vizsgázóból 85-en átmentek elsőre. Ha a VSM pl. 38%, akkor az elsőre sikeresen vizsgázók száma elég kevés, és több olyan is lehet a tanulók között, aki harmadszorra is megbukott.

A VSM = Sikeres vizsgaesemény osztva az összes vizsgaeseménnyel.

A Képzési Költség (KK) kiszámításánál a már minden vizsgát letett tanulók által befizetett összes költség átlagát kell alapul venni. (elméleti tanfolyam díja, a gyakorlati oktatás díja, a kezelési költség, vizsgadíjak, a képzőszerv-váltás díja, stb.) Nem tartozik ide az orvosi alkalmassági vizsgálat díja, az elsősegély-nyújtási ismeretek díja, az esetleges PÁV vizsgálat díja, és a vezetői engedély kiállításának díja sem.   A mutatószámokat a képzőszerv köteles a honlapján, továbbá az adott tanfolyamra vonatkozó tájékoztatásaiban háromhavonta aktualizálni és félreérthetetlen módon feltüntetni.   A képző szervek tevékenységét jellemző mutatók az NKH holnapján negyedévente összesítve megtalálhatók, így a képzőszervek ennek alapján is összehasonlíthatók, és bár szerintünk nem ennek kellene az elsődleges szempontnak lennie az iskolaválasztásnál – de kétségtelen, hogy ez is segíthet! A mutatószámaink:

Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)Elmélet   

Elmélet      Gyakorlat
2023 IV.n.é       – 2023 IV.né  53,85 % 2024 I n,é        25%

 

Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)     – Gyakorlat

       2024.In.é        54 óra

 

Képzési Költség  (KK)      

            432.000ft       2023.IV n é            452000ft