A2 – TANULÓITÁJÉKOZTATÓ

„AM” kategória

                                                         2024.01.20 tól

                                       KATONA  RICHÁRD AUTÓSISKOLA

Képzőszerv adatai:                                         

Tulajdonos: Katona  Richárd egyéni vállalkozó

székhelye:4150Püspökladány Petri Pál utca 24 .

 Adószáma: 67959891-1-29

nyilvántartási szám:51006956

email címe:katonaricardo90@gmail.com

 web:katonarichardautosiskola.hu

 Iskolavezető:Katona László , tel.száma 06/20/3450651

 email cím: katonalaszlo57090706@gmail.com

Ügyfélfogadó Iroda címe: 4150Püspökladány Petri Pál utca 24 sz. telefon  : 06/20/5559702 Ügyfélfogadás: Hétfő-csütörtök-ig  8-10-óráig.Péntek,szombat, vasárnap zárva.

Képzési engedély száma: KGHF/12482/2021-ITM                                            

 A  képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium. Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály. 1138 Budapest, Váci út 188.

Felügyeleti szerv:

Név: Építési és Közlekedési Minisztérium

Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

Postacím: 1358 Budapest, Pf. 14.

E-mail: info@ekm.gov.hu

A képzés felügyeletét a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Hajdú-Bihar Váregyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály látja el Debrecenben: Széchenyi út 46/b. Tel: 52/502-103, 52/502-104  

                                                                          „AM” kategória

„AM” kategóriába tartozó kétkerekű jármű, amelynek tervezési sebessége nem több mint 45 km/h (kivéve azokat a kétkerekű járműveket, amelyek tervezési sebessége 25 km/h-t nem haladja meg), a motor hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél vagy a motor legnagyobb hasznos motorteljesítménye nem több 4 kW-nál.

A tanfolyamra felvétel módja: személyesen, telefonon vagy e-mailen történő jelentkezés.

 A tanfolyamra történő felvétel feltételei: Betöltött 13 és fél éves életkor. Felnőttképzési Tanuló-szerzdés megkötése.

Ha rendelkezik más kategóriából vezetői engedéllyel annak bemutatása és egy fénymásolt példány átadása az autósiskola számára.

Külföldi állampolgárság esetén, 1db. 6 hónapig érvényes tartózkodási engedély fénymásolata.

KRESZ elméleti képzés díjának befizetése.

Valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam és vizsgaügyintézés során.

Vizsgára bocsátás feltétele: aki a tanfolyamot elvégezte, tanfolyami díjat befizette; a korhatári feltételeknek megfelel és a szükséges vizsgadíjat befizette.

 Jogosítvány kiállításának feltétele: sikeres gyakorlati vizsga; a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból sikeres vizsgát tegyen és az erről szóló dokumentumot az Okmányirodánál  vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

A tanfolyam elméleti és gyakorlati részből áll: Elméleti oktatás : 4150 Püspökladány Zrínyi utca 2

Lehetőség van az elméleti tananyagot az E-Titán Elektronikus Oktató Rendszer E-learning tananyagán keresztül elsajátítani.

Minden oktatási óra 1 X 45 perc tanórát tartalmaz. Az elméleti órák kezdése tanfolyamonként eltérő. Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet, az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.Kötelező óraszám: 14 óra .

Elméleti vizsga feltételei:

Betöltött 13 és 3/4 éves életkor

KRESZ elméleti képzés díjának befizetése Az elméleti képzés sikeres teljesítése Számítógépes elméleti vizsgadíj befizetése.

gyakorlati vizsgák rendje:

Kötelez óraszámok:

Alapoktatás                          4 óra     Városi vezetés           6 óra Forgalmi vizsga 1 óra

Összesen:                             11 óra

Kötelező, teljesítendö menettávolság: 100 km

A sikeres KRESZ vizsgát követően kezdhet meg a motorkerékpár-vezetés tanulása a rutinpályán, ill. gyakorlatban, de csak a betöltött 14. életév betöltése után tehet a tanuló Forgalmi vezetési vizsgát

A vezetési órák időtartama 50 perc. Egy vezetési óra díja: 8.500 Ft

A tényleges forgalmi vezetési oktatás, azaz a f oktatás, csak a vezetési alapoktatás után kezdhet meg, de alapoktatás – szükség szerint, forgalommentes helyen, rutinpályán kívül is tartható. A kötelez óraszám (10 óra) és menettávolság levezetése után forgalmi vizsgára bocsátható a tanuló, vagy tetszés szerinti, ill. szükség szerinti gyakorló pótórát (A fentebb meghatározott díjért) vehet a vizsga napjáig, oktatójával megbeszélve, tanácsát kikérve!

Elvárás a vizsgázóval szemben, hogy a kiírt időpontban jelenjen meg a vizsgán, s annak rendjét ne zavarja meg.

Minden elméleti és gyakorlati vizsgán a személyazonosságát igazolnia kell érvényes személyi igazolvánnyal, ill. a 14 év alatti személy az érvényes diákigazolványával, ha pedig már van a jelentkezőnek vezetői engedélye vagy járművezetői igazolványa, azt is be kell mutatnia minden vizsgáján, mert egyébként ennek hiányában a vizsga nem tartható meg!

Gyakorlati oktatás ismertetése:

   Oktató járműveink: Simson S51, DERBI SENDA robogó

Vezetési találkozás helyei:           A gyakorlati  oktatójával megbeszélt hely.

Az alapoktatás helye: Püspökladány Karcagi utca 28 sz alatti rutinpálya, A rutinpálya alaphasználati egyszeri díját a tanuló fizeti 10000 Ft, pótvizsga esetében pedig a vizsgázó-tanuló ún. vizsga-indítási díjat fizet, melynek értéke 10000 Ft/pótvizsga. Ezen díja(ka)t a tanuló a gyakorlati oktatónak fizeti készpénz-fizetési számla ellenében.

A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során a meghatározott minimum órát levezesse illetve a szükséges km-t is teljesítse. A gyakorlati vezetésnél a vizsgakövetelményekhez való felkészüléshez pótórák vehetők, melyek ára azonos az alapórák vezetési díjával. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.

Az „AM” kategóriában a tanuló a gyakorlati vezetésre és a vizsgára a saját jármű használata is megengedett, ha megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek. Ebben az esetben a tanuló a gyakorlati vezetésen és a vizsgán saját felelősségére vesz részt.

A tanulónak a gyakorlati vezetésen és a vizsgán is az öltözéke a bukósisak, protektoros nadrág, protektoros kabát, kesztyű, magas szárú cipő vagy csizma.

 Tanfolyami és vizsgadíjak:

Elméleti kresz oktatás díja: 40 000 Ft
Gyakorlati oktatás óradíja: 8 500 Ft/11 óra 93.500,-Ft
Gyakorlati oktatás pótórájának díja: 8 500 Ft
Járműkezelési vizsgadíj: 7,200,-Ft
Elméleti KRESZ vizsgadíja: 10.500,- Ft
Forgalmi vizsga díja: 7.200 Ft

Az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga díját (18.000,- Ft) a Magyar Vöröskereszt Hajdu Bihar Vármegye Szervezeténél kell befizetni a tanulónak.

A díjak befizetése személyesen az ügyfélfogadó irodánkban történhet.

 Mentességek: Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik és erről szóló okiratot bemutatja az Okmányirodánál .

 A tanuló áthelyezése: a tanulónak joga van tanulmányait más képzőszervnél folytatni.A tanulóáthelyezés tényét az elbocsátó képző szerv a vizsgaközpont informatikai

rendszerébe berögzíti és egyedi azonosítóval ellátott igazolást állít ki.

 A tanuló áthelyezéséhez szükséges képzési igazolást a tanuló kérésére 3 munkanapon belül

a képző szerv köteles kiállítani,

Képzés felügyeletét ellátó szerv:A képzés felügyeletét a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Hajdú-Bihar Vármegyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály látja el Debrecenben: Széchenyi út 46/b. Tel: 52/502-103, 52/502-104                         

 A vizsgázó jogai és kötelességei

A vizsgázónak a vizsgákon pontosan, az előírt okmányok birtokában kell megjelennie. Az elméleti vizsgák esetén a vizsgabiztos tájékoztatásának megkezdése után érkező vizsgázó a vizsgán nem vehet részt. Valamint a forgalmi vizsgára késve érkező vizsgázó sem vehet részt a vizsgán.

A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások: A vizsgázónak a vezetői engedély ügyintézése előtt be kell mutatnia a sikeres közúti elsősegély vizsgáról szóló igazolást az Okmányirodában (Kormányablakban), amennyiben nem rendelkezik már meglévő vezetői engedéllyel. A sikeres gyakorlati vizsga után 3 munkanap elteltével a lakóhelyéhez közeli okmányirodában vagy Kormányablakban kérheti a vezetői engedély elkészítését a következő okmányok bemutatásával:

Személyi igazolvány,

Lakcímkártya,

 Orvosi alkalmassági igazolás,

 A sikeres vizsgáról a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet elektronikus úton továbbít az Okmányiroda részére

Elsősegély vizsgáról szóló igazolás

Külföldi állampolgár esetén szükséges egy 3 hónapnál nem régebbi tartózkodási engedély.

 

VSM– ÁKÓ—KK:-