„B” kat. e­-learning KRESZ tanfolyammal

 

       

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK és TANULÓTÁJÉKOZTATÓ

KATONA RICHÁRD AUTÓSISKOLA

„B” kat. e­learning KRESZ tanfolyammal

Tulajdonos: Katona Richárd egyéni vállalkozó

Adószáma: 67959891-1-29

nyilvántartási szám:51006956

email címe:katonaricardo90@gmail.com

web:katonarichardautosiskola.hu

Iskolavezető:Katona László , tel.száma 06/20/3450651

email cím: katonalaszlo57090706@gmail.com

Ügyfélfogadó Iroda címe: 4150Püspökladány Petri Pál utca 24 sz. telefon : 06/20/914 6605 Ügyfélfogadás: Hétfő-csütörtök-ig 8-10-óráig.Péntek,szombat, vasárnap zárva.

Képzési engedély száma: KGHF/12482/2021-ITM

A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium. Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály. 1138 Budapest, Váci út 188.

Autósiskola székhelye, számlázási és levelezési címe: 4150Püspökladány Petri Pál utca 24 sz katonaricardo90@gmail.com

Beiratkozás feltételei:

Betöltött 16 és fél éves életkor.

Jelentkezési lap kitöltése és az abban szereplő nyilatkozatok elfogadása.

Jelentkezési lapon tett nyilatkozat a legalább alapfokú iskolai végzettség meglétéről

Felnőttképzési Tanuló-szerződés megkötése.

Ha rendelkezik más kategóriából vezetői engedéllyel annak bemutatása és egy fénymásolt példány átadása az autósiskola számára.

Külföldi állampolgárság esetén, 1db. 6 hónapig érvényes tartózkodási engedély fénymásolata.

KRESZ elméleti képzés díjának befizetése az autósiskola pénztárába.

Az e-learning képzés egy a Nemzeti Közlekedési Hatóság által elfogadott és jóváhagyott zárt rendszerű távoktatási képzési forma. Az e-learning képzés elvégzése és az e-learning tananyag felhasználása időben korlátozott. A rendelkezésre álló idő 75 óra / 180 nap. Ezen határidő leteltével a hozzáférési jogosultság megszűnik. Meghosszabbításra van lehetőség 10 óra / 30 nap. E-learning pótképzés (meghosszabbítás) díja: 10. 000 Ft. Elméleti oktatás ismertetése A tanuló e-learning tananyaghoz való hozzáférése egyedi azonosítóval (felhasználói név, jelszó megadása) történik. A tanuló köteles titokban tartani egyedi azonosítóját. Ha illetéktelenül más személy tudomására jut, úgy köteles erről az autósiskolát értesíteni és haladéktalanul megváltoztatni belépési jelszavát. Ebből a problémából eredő károkért a tanuló felel. A tanuló felhasználási jogosultságát nem engedheti át másnak. A tananyag másolása, továbbadása, sokszorozása TILOS. A tanuló tudomásul veszi, hogy az oktatási rendszer használata során számítógépének egyes adatai és IP címe naplózásra kerül. Továbbá rögzítésre kerül a tanuló által a képzésben történő előrehaladás, az oktatási rendszerben eltöltött idő, valamint a rendszer értékeli és rögzíti az ellenőrző kérdésekre adott válaszokat és eredményeket. A tanuló hozzájárul az oktatási rendszerben adatainak kezeléséhez. A tanuló gondoskodik a szükséges informatikai háttérről és internet elérésről. Az alábbi informatikai környezettel kell rendelkezni:

Operációs rendszer: Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Böngésző: Internet Explorer 8/9, Mozilla Firefox 4.5

Flash lejátszó: Adobe Flash Player 10

Képernyőfelbontás: 1024×768, 1920×1080

Internetletöltési sebesség: min. 768 Kbps.

Elméleti vizsga

Elméleti vizsga feltételei:

Betöltött 16 és 3/4 éves életkor

1. csoportú Orvosi alkalmassági igazolás beszerzése a háziorvostól, eredeti példány bemutatása és egy fénymásolt példány átadása az autósiskola számára.

KRESZ elméleti képzés díjának befizetése

Az elméleti képzés sikeres teljesítése ,számítógépes elméleti vizsgadíj befizetése.

A legalább alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány eredeti példányát az első elméleti vizsgán be kell mutatni az elméleti vizsga helyszínén.

A KRESZ-vizsga érintőképernyős monitorral, és számítógépes tesztprogrammal történik!A 75 pontos tesztet, legfeljebb 10 hibaponttal kitöltve,megfelelő (M) osztályzatot kap a tanuló (11. hibaponttal már nem megfelelő az eredmény, és a vizsgadíj befizetése után jelentkezhet pótvizsgára).

Elméleti és gyakorlati vizsgák rendje:

Elvárás a vizsgázóval szemben, hogy a kiírt időpontban jelenjen meg a vizsgán, s annak rendjét ne zavarja. Elméleti vizsgán az alapfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum bemutatása szükséges. Minden elméleti és gyakorlati vizsgán a személyazonosságát igazolnia kell érvényes személyi igazolvánnyal,ha a jelentkezőnek vezetői engedélye vagy járművezetői igazolványa, azt is be kell mutatnia minden vizsgáján, mert egyébként ennek hiányában a vizsga nem tartható meg!

Gyakorlati oktatás ismertetése:

A sikeres KRESZ vizsgát követően kezdődhet meg a gyakorlati oktatás a rutinpályán, de csak a betöltött 17. életév után tehet a tanuló forgalmi vezetési vizsgát.

A vezetési órák időtartama 50 perc.

A tanuló gépkocsi típusa: Hyundai Getz

vezetési óra díja: 8.500 Ft/ 50perc.

vezetési pótóra díja:8.500Ft/50perc

Vezetési találkozás helyei:A gyakorlati oktatójával megbeszélt helyen.

Az alapoktatás helye: Debrecen Bartók Béla út 115. A rutinpálya alaphasználati egyszeri díját a tanuló fizeti 10. 000Ft, pótvizsga esetében pedig a vizsgázó-tanuló ún. vizsgaindítási díjat fizet, melynek értéke 5000 Ft/pótvizsga. Ezen díjakat a tanuló a gyakorlati oktatónak fizeti befizetési bizonylat ellenében.

Kötelező óraszámok:Alapoktatás 9 óra ,Városi vezetés 14 óra,Országúti vezetés 4 óra,Éjszakai vezetés 2 óra,Forgalmi vizsga 1 óra.Összesen: 30 óra

Kötelezően teljesítendő menettávolság:

580 km A tényleges forgalmi vezetési oktatás, azaz a főoktatás, csak a vezetési alapoktatás után kezdhető meg, de alapoktatás – szükség szerint – forgalommentes helyen, rutinpályán kívül is tartható. A kötelező óraszám (29 óra) és menettávolság levezetése után forgalmi vizsgára bocsátható a tanuló, vagy tetszés szerinti, ill. szükség szerinti gyakorló pótórát (A fentebb meghatározott díjért) vehet a vizsga napjáig, oktatójával megbeszélve, tanácsát kikérve! A kötelezően előírt menettávolság teljesítéséhez szükséges óraszám az egyéni felkészültségtől, tehetségtől függő tényező.

Amennyiben a tanuló forgalmi vezetésből –sikeres KRESZ vizsga napjától két éven belül – ötször vizsgázott sikertelenül, további javítóvizsgát már csak pályaalkalmassági vizsgálat elvégzése után tehet. A PAV vizsgálat Budapesten történik. Információt erre nézve, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft .Kelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály – Debrecenben a Széchenyi út 46/b. alatt. Tel: 52/502-103,

Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga

Az „Alapfokú Közúti Elsősegélynyújtás” vizsga előtti felkészítő tanfolyamot az autósiskola szervezi, szakképzett oktató előadásával (10.000 Ft/fő), de tanfolyamot a Magyar Vöröskereszt is szervez (Db. Hatvan u. 37.). Szakirányú végzettség esetén fölmentés lehetséges a 24/2005 GKM rendelet 3. számú 4.1.4 pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik,és az erről szóló okiratot bemutatja. A Közúti Elsősegélynyújtó-vizsga díja: 18.500- Ft ( átutalással fizetve 10400339-50515548-56481010).

Vizsgadíjak.

A 2012. 01. 02-től érvényes vizsgadíjak összege: KRESZ vizsga: 4. 600 Ft. Forgalmi vizsga : 11. 000 Ft. Összesen: 15. 600 Ft. A forgalmi vizsgadíj befizetésének helye: Db. Széchenyi u. 46. Közlekedési Felügyelőség pénztára, melynek nyitvatartási rendje: H-Cs 8.00-12.00, 12.30-15.00 és P 8.00-12.00. Vizsgadíjak a tanfolyamdíjtól és autósiskolánktól függetlenek a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendeletben meghatározott mértékűek, Közlekedési Felügyelőség számlájára fizetendő

Vezetői engedély kiadásának módja

A sikeres forgalmi vizsga napjától számított 3 munkanap elteltével a Közlekedési Felügyelőség (Db. Széchenyi u. 46/b.)kiállítja a sikeres vizsgákról szóló igazolást A vizsgaigazolás átvételéhez szükséges: személyi igazolvány, lakcímkártya és a már meglévő jogosítvány. Ha nem szeretné a papíralapú vizsgaigazolását átvenni,/nem kötelező/ Abban az esetben is a sikeres forgalmi vizsga utáni napon a papíralapú vizsgaigazolás átvétele nélkül is felkeresheti az okmányirodát. Az okmányirodában szükséges személyi igazolvány , eredeti orvosi alkalmassági igazolás ,közúti elsősegélynyújtásból kapott igazolás és nem első jogosítvány esetén 4.000 Ft illeték befizetése.

Tanuló áthelyezés

Ha a tanuló másik képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, kérheti az ún. „Képzési igazolást” az autósiskola ügyfélfogadó irodájában, amelyet az autósiskola 3 napon belül kiad . Az addig felmerült költségeket a tanulónak kötelezően rendeznie kell!

Tanuló jogai:

ismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit,más képzőszervnél folytatni tanulmányait

panasz esetén az iskolavezetőhöz ennek eredménytelensége esetén a képzés felügyeletét ellátó szervhez fordulni

Kötelezettségei:

a tanfolyam foglalkozásain részt venni az aktuális tanfolyamdíjat határidőre megfizetni a tanfolyamra jelentkezéskor a beiskolázáshoz szükséges okmányokat, dokumentumokat bemutatni

Felügyeleti szerv

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft .Kelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Vármegyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály Tel: 52/502-103, 52/502-105

A tanuló a jelentkezési lapon aláírásával kijelenti, hogy az abban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a képzőszerv vizsgái ügyében eljárhat, adatait kezelheti. Továbbá tudomásul veszi, hogy a képzés és vizsgáztatás szabályainak megsértése szabálysértési vagy büntetőeljárást vonhat maga után.

A gyakorlati vezetési vizsgát az első sikeres KRESZ-vizsgától számított 2 éven belül kell teljesíteni. Hosszabbításra lehetőség nincs! Ha lejár ez a két éves határidő, és nem tud elérni sikeres forgalmi-vezetési vizsgát, akkor minden addigi sikeres vizsgája hatályát veszti, és egy teljesen új tanfolyamra kell beiratkoznia, hogy a vezetői engedélyt megszerezhesse! A tanfolyam megkezdésétől számított kilenc hónapon belül el kell jutni az első elméleti vizsgaeseményig. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára

Az oktatási költségek , a vezetési óradíj változtatási jogát fenntartjuk!

Tandíj:

KRESZ E-learning képzés: 75 óra/ 180 nap 50.000 Ft

Gyakorlati vezetés: 30 óra x 8500 Ft = 255.000 Ft

Összesen: 305.000Ft

A tanuló köteles az iratok beadását és a díjbefizetéseket az előírt határidőre teljesíteni!

2024 I.n é ÁKÓ gyakorlat 140%– VSM elmélet – % VSM gyakorlat 25% KK 452.000 Ft

Érvényes: 2024  04 01-től  visszavonásig .