„B” kat. e­-learning KRESZ tanfolyammal

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK ÉS                                        TANULÓTÁJÉKOZTATÓ

                   KATONA RICHARD AUTÓSISKOLA

 „B” kat. e­-learning KRESZ tanfolyammal                                             24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva

Ügyfélfogadó Iroda címe: 4150Püspökladány Petri Pál utca 24 sz  telefon:06/20/3450651 Ügyfélfogadás: Hétfő-csütörtök-ig 18-20-óráig.Péntek-szombat vasárnap zárva. Iskolavezető:Katona László (elméleti és gyakorlati szakoktató), tel.száma 06/20/3450651 email cím: katonalaszlo57090706@gmail.com web:katonaautosiskola.hu Tulajdonos: Katona László egyéni vállalkozó Adószáma: 61954609-1-29 vállalkozói engedély száma:EV-446534

 Képzési engedély száma: HA/KV/NS/A/177-1/2006                                              

 A  képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft .Kelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar  Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály Címe:4025 Debrecen, Széchényi u. 46.Telefon:06-52-502-105 Autósiskola telephelye, számlázási és levelezési címe: 4150Püspökladány Petri Pál utca 24 sz katonalaszlo57090706@gmail.com

 

Beiratkozás feltételei

 Betöltött 16 és fél éves életkor.

 Jelentkezési lap kitöltése és az abban szereplő nyilatkozatok elfogadása.

 Jelentkezési lapon tett nyilatkozat a legalább alapfokú iskolai végzettség meglétéről

 Felnőttképzési Tanuló-szerződés megkötése.

 Ha rendelkezik más kategóriából vezetői engedéllyel annak bemutatása és egy fénymásolt példány átadása az autósiskola számára.

 Külföldi állampolgárság esetén, 1db. 6 hónapig érvényes tartózkodási engedély fénymásolata.

 KRESZ elméleti képzés díjának befizetése az autósiskola pénztárába. Az e-learning képzés egy a Nemzeti Közlekedési Hatóság által elfogadott és jóváhagyott zárt rendszerű távoktatási képzési forma. Az e-learning képzés elvégzése és az e-learning tananyag felhasználása időben korlátozott. A rendelkezésre álló idő 75 óra /180 nap. Ezen határidő leteltével a hozzáférési jogosultság megszűnik. Meghosszabbításra van lehetőség 10 óra / 30 nap. E-learning pótképzés (meghosszabbítás) díja: 10. 000 Ft. Elméleti oktatás ismertetése A tanuló e-learning tananyaghoz való hozzáférése egyedi azonosítóval (felhasználói név, jelszó megadása) történik. A tanuló köteles titokban tartani egyedi azonosítóját. Ha illetéktelenül más személy tudomására jut, úgy köteles erről az autósiskolát értesíteni és haladéktalanul megváltoztatni belépési jelszavát. Ebből a problémából eredő károkért a tanuló felel. A tanuló felhasználási jogosultságát nem engedheti át másnak. A tananyag másolása, továbbadása, sokszorozása TILOS. A tanuló tudomásul veszi, hogy az oktatási rendszer használata során számítógépének egyes adatai és IP címe naplózásra kerül. Továbbá rögzítésre kerül a tanuló által a képzésben történő előrehaladás, az oktatási rendszerben eltöltött idő, valamint a rendszer értékeli és rögzíti az ellenőrző kérdésekre adott válaszokat és eredményeket. A tanuló hozzájárul az oktatási rendszerben adatainak kezeléséhez. A tanuló gondoskodik a szükséges informatikai háttérről és internet elérésről. Az alábbi informatikai környezettel kell rendelkezni:

 Operációs rendszer: Windows XP, Windows Vista, Windows 7

 Böngésző: Internet Explorer 8/9, Mozilla Firefox 4.5

 Flash lejátszó: Adobe Flash Player 10

 Képernyőfelbontás: 1024×768, 1920×1080

 Internetletöltési sebesség: min. 768 Kbps.

Elméleti vizsga

Elméleti vizsga feltételei:

 Betöltött 16 és 3/4 éves életkor

 1. csoportú Orvosi alkalmassági igazolás beszerzése a háziorvostól, eredeti példány bemutatása és egy fénymásolt példány átadása az autósiskola számára.

 KRESZ elméleti képzés díjának befizetése

 Az elméleti képzés sikeres teljesítése

 Számítógépes elméleti vizsgadíj befizetése. A legalább alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány eredeti példányát az első elméleti vizsgán be kell mutatni az elméleti vizsga helyszínén. A KRESZ-vizsga érintőképernyős monitorral, és számítógépes tesztprogrammal történik!A 75 pontos tesztet, legfeljebb 10 hibaponttal kitöltve,megfelelő (M) osztályzatot kap a tanuló (11. hibaponttal már  nem megfelelő az eredmény, és a vizsgadíj befizetése után jelentkezhet pótvizsgára).

Elméleti és gyakorlati vizsgák rendje:

Elvárás a vizsgázóval szemben, hogy a kiírt időpontban jelenjen meg a vizsgán, s annak rendjét ne zavarja. Elméleti vizsgán az alapfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum bemutatása szükséges. Minden elméleti és gyakorlati vizsgán a személyazonosságát igazolnia kell érvényes személyi igazolvánnyal,ha a jelentkezőnek vezetői engedélye vagy járművezetői igazolványa, azt is be kell mutatnia minden vizsgáján, mert egyébként ennek hiányában a vizsga nem tartható meg!

Gyakorlati oktatás ismertetése:

A sikeres KRESZ vizsgát követően kezdődhet meg a gyakorlati oktatás a rutinpályán, de csak a betöltött 17. életév után tehet a tanuló forgalmi vezetési vizsgát.

A vezetési órák időtartama 50 perc.

 vezetési óra díja: 7.000 Ft/ 50perc.

 vezetési pótóra díja:7.000Ft/50perc.FORD autóval

Vezetési találkozás helyei:

A gyakorlati oktatójával megbeszélt helyen.

Az alapoktatás helye: Debrecen Apafa. A rutinpálya alaphasználati egyszeri díját a tanuló fizeti5. 000Ft, pótvizsga esetében pedig a vizsgázó-tanuló ún. vizsgaindítási díjat fizet, melynek értéke 3000 Ft/pótvizsga. Ezen díja(ka)t a tanuló a gyakorlati oktatónak fizeti befizetési bizonylat ellenében.

Kötelező óraszámok:

Alapoktatás 9 óra ,Városi vezetés 14 óra,Országúti vezetés 4 óra,Éjszakai vezetés 2 óra,Forgalmi vizsga 1 óra

Összesen: 30 óra

Kötelezően teljesítendő menettávolság:

580 km A tényleges forgalmi vezetési oktatás, azaz a főoktatás, csak a vezetési alapoktatás után kezdhető meg, de alapoktatás – szükség szerint – forgalommentes helyen, rutinpályán kívül is tartható. A kötelező óraszám (29 óra) és menettávolság levezetése után forgalmi vizsgára bocsátható a tanuló, vagy tetszés szerinti, ill. szükség szerinti gyakorló pótórát (A fentebb meghatározott díjért) vehet a vizsga napjáig, oktatójával megbeszélve, tanácsát kikérve! A kötelezően előírt menettávolság teljesítéséhez szükséges óraszám az egyéni felkészültségtől, tehetségtől függő tényező.

Ha a tanuló forgalmi vezetésből – két éven belül – ötször vizsgázott sikertelenül, további javítóvizsgát már csak egy pályaalkalmassági vizsgálat elvégzése után tehet. Ez a P. A.V. Vizsgálat Budapesten történik. Információt erre nézve, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizgaközpont Nonprofit Kft .Kelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar  Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály  – Debrecenben a Széchenyi út 46/b. alatt. Tel: 52/502-103,

Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga

Az „Alapfokú Közúti Elsősegélynyújtás” vizsga előtti felkészítő tanfolyamot autósiskolánk megszervezi, szakképzett oktató előadásával (6.000 Ft/fő), de tanfolyamot a Magyar Vöröskereszt is szervez (Db. Hatvan u. 37.). Szakirányú végzettség esetén fölmentés lehetséges a 24/2005 GKM rendelet 3. számú melléklete alapján (pl.: orvos, gyógyszerész, stb.,) illetve, ha 1984. január 01. után szerzett vezetői igazolvánnyal vagy vezetői engedéllyel rendelkezik, akkor ennek alapján felmentést kaphat az elsősegélynyújtó tanfolyam alól.A meglévő vezetői engedély, ill. a felsorolt végzettségek esetén az eredeti okiratot és egy fénymásolt példányt át kell adni az autósiskola részére. A Közúti Elsősegélynyújtó-vizsga díja: 8.200- Ft ( átutalással fizetve 10400339-50515548-56481010).

Vizsgadíjak.

A 2012. 01. 02-től érvényes vizsgadíjak összege: KRESZ vizsga: 4. 600 Ft.Forgalmi vizsga : 11. 000 Ft. Összesen: 15. 600 Ft. A forgalmi vizsgadíj befizetésének helye: Db. Széchenyi u. 46. Közlekedési Felügyelőség pénztára, melynek nyitvatartási rendje: H-Cs 8.00-12.00, 12.30-15.00 és P 8.00-12.00. Vizsgadíjak a tanfolyamdíjtól és autósiskolánktól függetlenek a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendeletben meghatározott mértékűek, Közlekedési Felügyelőséghez, illetőleg a Magyar Vöröskereszt számlájára folynak be.

Vezetői engedély kiadásának módja
A sikeres forgalmi vizsga napjától számított 3 munkanap elteltével a Közlekedési Felügyelőség (Db. Széchenyi u. 46/b.)kiállítja a sikeres vizsgákról szóló igazolást A vizsgaigazolás átvételéhez szükséges: személyi igazolvány, lakcímkártya és  a már meglévő jogosítvány. Ha nem szeretné a papíralapú vizsgaigazolását átvenni,/nem kötelező/  Abban az esetben is a  sikeres forgalmi  vizsga utáni napon a papíralapú  vizsgaigazolás átvétele nélkül is felkeresheti az okmányirodát. Az okmányirodában szükséges  személyi igazolvány ,  eredeti orvosi alkalmassági igazolás ,közúti elsősegélynyújtásból kapott igazolás és  nem  első jogosítvány esetén 4.000 Ft illeték befizetése.

Tanuló áthelyezés

Ha a tanuló másik képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, kérheti az ún. „Képzési igazolást” az autósiskola ügyfélfogadó irodájában, amelyet három példányban kitöltve az autósiskola 3 napon belül kiad. . Az addig felmerült költségeket a tanulónak kötelezően rendeznie kell!

Tanuló jogai:
-ismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit
-más képzőszervnél folytatni tanulmányait
-panasz esetén az iskolavezetőhöz ennek eredménytelensége esetén a képzés felügyeletét ellátó szervhez fordulni

Kötelezettségei:

a tanfolyam foglalkozásain részt venni az aktuális tanfolyamdíjat határidőre megfizetni a tanfolyamra jelentkezéskor a beiskolázáshoz szükséges okmányokat, dokumentumokat bemutatni

Felügyeleti szerv

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft .Kelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar  Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály Tel: 52/502-103, 52/502-105

A tanuló a jelentkezési lapon aláírásával kijelenti, hogy az abban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a képzőszerv vizsgái ügyében eljárhat, adatait kezelheti. Továbbá tudomásul veszi, hogy a képzés és vizsgáztatás szabályainak megsértése szabálysértési vagy büntetőeljárást vonhat maga után.

A gyakorlati vezetési vizsgát az első sikeres KRESZ-vizsgától számított 2 éven belül kell letenni. Hosszabbításra lehetőség nincs! Ha lejár ez a két éves határidő, és nem tud elérni sikeres forgalmi-vezetési vizsgát, akkor minden addigi sikeres vizsgája hatályát veszti, és egy teljesen új tanfolyamra kell beiratkoznia, hogy a vezetői engedélyt megszerezhesse! A tanfolyam megkezdésétől számított kilenc hónapon belül el kell jutni az első elméleti vizsgaeseményig. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Az oktatási költségek emelkedésével, a vezetési óradíj változtatási jogát fenntartjuk!

Tandíj:

KRESZ E-learning képzés: 75 óra/ 180 nap  50.000 Ft

Gyakorlati vezetés: 30 óra x 7000 Ft = 210.000 Ft

Összesen: = 50000 Ft ill:30X7000Ft 260.000

A tanuló köteles az iratok beadását és a díjbefizetéseket az előírt határidőre teljesíteni!

 ÁKÓ gyakorlat 140%– VSM elmélet 36,36 % VSM gyakorlat 46,67 % KK 470.000 Ft

Érvényes: 2022 március 1.től  visszavonásig .