A1 – TANULÓITÁJÉKOZTATÓ

„A1” kategória

                                                         2024.01.20 tól

 

                                       KATONA  RICHÁRD AUTÓSISKOLA

Képzőszerv adatai:                                         

Tulajdonos: Katona  Richárd egyéni vállalkozó

székhelye:4150Püspökladány Petri Pál utca 24 .

 Adószáma: 67959891-1-29

nyilvántartási szám:51006956

email címe:katonaricardo90@gmail.com

 web:katonarichardautosiskola.hu

 Iskolavezető:Katona László , tel.száma 06/20/3450651

 email cím: katonalaszlo57090706@gmail.com

Ügyfélfogadó Iroda címe: 4150Püspökladány Petri Pál utca 24 sz. telefon  : 06/20/5559702 Ügyfélfogadás: Hétfő-csütörtök-ig  8-10-óráig.Péntek,szombat, vasárnap zárva.

Képzési engedély száma: KGHF/12482/2021-ITM                                            

 A  képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium. Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály. 1138 Budapest, Váci út 188.

Felügyeleti szerv:

Név: Építési és Közlekedési Minisztérium

Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

Postacím: 1358 Budapest, Pf. 14.

E-mail: info@ekm.gov.hu

A képzés felügyeletét a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Hajdú-Bihar Váregyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály látja el Debrecenben: Széchenyi út 46/b. Tel: 52/502-103, 52/502-104                                

 

                                                           „A1” kategória

 

Olyan kétkerekű motorkerékpár, amelynek teljesítménye a 11 kW-ot és teljesítmény/tömeg aránya a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá legalább 90 km/h sebesség elérésére alkalmas.

A belsőégésű motor hengerűrtartalma legalább 120 cm3, elektromos meghajtás esetében a teljesítmény/tömeg arány legalább 0,08 kW/kg.

 

            A 24/2005 (IV.21) GKM rendelet 2. sz. Melléklete alapján összeállítva

 

A tanfolyamra felvétel módja: személyesen, telefonon vagy e-mailen történő jelentkezés.

A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
 16. életévét betöltötte vagy annál 6 hónappal fiatalabb,
 alapfokú (8 általános) iskolai végzettségének elvégezéséről nyilatkozik,
 a háziorvosa által elvégzett orvosi alkalmasságot igazoló okirat
 valamint ha már rendelkezik vezetői engedéllyel egyéb kategóriából, a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta.

 Alapfokú iskolai végzettségről nyilatkozik, hogy elvégezte és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának átadta (Amennyiben a bizonyítványát a tanuló nem bocsájtja az autósiskola rendelkezésére, úgy azt legkésőbb a KRESZ vizsga időpontjáig a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont részére Debrecen Széchenyi utca 36/B.

 Felnőttképzési Szerződés megkötése

 Valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam és vizsgaügyintézés során.

  1. csoportú egészségi alkalmassági vélemény

Ha van vezetői engedélye más kategóriából, annak fénymásolatát. (Az elméleti és gyakorlati vizsgákon érvényes személyi igazolványt és a már meglévő vezetői engedélyt be kell mutatni!

PÁV szükséges gépjárművezetői gyakorlatból a 2 éven belüli, azonos kategóriában 5. sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez minden kategóriából. Vagy 2 év eltelt az utolsó sikertelen 5. forgalmi vizsga után.

 Vizsgára bocsátás feltétele: aki a tanfolyamot elvégezte, tanfolyami díjat befizette; a korhatári feltételeknek megfelel és a szükséges vizsgadíjat befizette.

 Jogosítvány kiállításának feltétele: sikeres gyakorlati vizsga; a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból sikeres vizsgát tegyen és az erről szóló dokumentumot az Okmányirodánál  vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

A tanfolyam elméleti és gyakorlati részből áll:

Minden oktatási óra 1 X 45 perc tanórát tartalmaz. Az elméleti órák kezdése tanfolyamonként eltérő. Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet, az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

A vizsgára bocsátás feltételei:
Az elméleti vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a 16. életévét
betöltötte vagy annál 3 hónappal fiatalabb, és a szükséges vizsgadíjat befizette.
A forgalmi vizsgára az a személy bocsátható, aki a gyakorlati oktatás során minimum 16
órát vezetett, ez idő alatt legalább 240 km-t tett meg, a 16. életévét betöltötte, és a
szükséges vizsgadíjat befizette.
A vezetői engedély kiadásának feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által
kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről
szóló dokumentummal, illetve megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

 A tanfolyam tantárgyai:
 Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (10 óra), vezetéselmélet (4 óra), szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (4 óra).
Az elméleti oktatások ,tantermi,illetve e-learnig formában lehetséges.

 Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (6 óra), városi vezetés (8 óra),
országúti vezetés (2 óra), vizsga (1 óra).
Egy vezetési óra 50 perc, a vizsga óra pedig 60 perc.
A gyakorlati oktatások hétköznap 07:00 – 17:00 között kerülnek lebonyolításra.

 A tanuló motorkerékpárok típusai:

 Yamaha YBR 125

 

A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során a meghatározott minimum órát levezesse illetve a szükséges km-t is teljesítse. A gyakorlati vezetésnél a vizsgakövetelményekhez való felkészüléshez pótórák vehetők, melyek ára azonos az alapórák vezetési díjával. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.

Az „A1” kategóriában a tanuló a gyakorlati vezetésre és a vizsgára a saját jármű használata is megengedett, ha megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek. Ebben az esetben a tanuló a gyakorlati vezetésen és a vizsgán saját felelősségére vesz részt.

A tanulónak a gyakorlati vezetésen és a vizsgán is az öltözéke a bukósisak, protektoros nadrág, protektoros kabát, kesztyű, magas szárú cipő vagy csizma.

 Tanfolyami és vizsgadíjak:

Elméleti kresz oktatás díja: 50 000 Ft
Gyakorlati oktatás óradíja: 8 500 Ft
Gyakorlati oktatás pótórájának díja: 8 500 Ft

Járműkezelési vizsgadíj: 9.000 Ft
Elméleti KRESZ vizsgadíja: 10.500 Ft
Forgalmi vizsga díja: 24.000 Ft

pályahasználati díj : 10.000,-ft /vizsgánként

Az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga díját (18.000,- Ft) a Magyar Vöröskereszt Hajdu Bihar Vármegye Szervezeténél kell befizetni a tanulónak.

A díjak befizetése személyesen az ügyfélfogadó irodánkban történhet.

 Mentességek: Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik és erről szóló okiratot bemutatja az Okmányirodánál .

 A tanuló áthelyezése: a tanulónak joga van tanulmányait más képzőszervnél folytatni.A tanulóáthelyezés tényét az elbocsátó képző szerv a vizsgaközpont informatikai

rendszerébe berögzíti és egyedi azonosítóval ellátott igazolást állít ki.

 A tanuló áthelyezéséhez szükséges képzési igazolást a tanuló kérésére 3 munkanapon belül

a képző szerv köteles kiállítani,

 Elméleti tantermi oktatás helye:4150 Püspökladány Zrínyi utca 2

 

 A vizsgázó jogai és kötelességei

A vizsgázónak a vizsgákon pontosan, az előírt okmányok birtokában kell megjelennie. Az elméleti vizsgák esetén a vizsgabiztos tájékoztatásának megkezdése után érkező vizsgázó a vizsgán nem vehet részt. Valamint a forgalmi vizsgára késve érkező vizsgázó sem vehet részt a vizsgán.

A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások: A vizsgázónak a vezetői engedély ügyintézése előtt be kell mutatnia a sikeres közúti elsősegély vizsgáról szóló igazolást az Okmányirodában (Kormányablakban), amennyiben nem rendelkezik már meglévő vezetői engedéllyel. A sikeres gyakorlati vizsga után 3 munkanap elteltével a lakóhelyéhez közeli okmányirodában vagy Kormányablakban kérheti a vezetői engedély elkészítését a következő okmányok bemutatásával:

Személyi igazolvány,

Lakcímkártya,

 Orvosi alkalmassági igazolás,

 A sikeres vizsgáról a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet elektronikus úton továbbít az Okmányiroda részére

Elsősegély vizsgáról szóló igazolás

Külföldi állampolgár esetén szükséges egy 3 hónapnál nem régebbi tartózkodási engedély.